Nabory ogłoszone w latach 2010 - 2017

Informacja dot. naboru na stanowisko urzędnicze ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego w Referacie Mienia Komunalnego


Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze ds. transportu i utrzymanie mienia komunalnego w Referacie Mienia Komunalnego

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
  W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego  
w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Martyna
Adamczak  
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
 
Pani Martyna Adamczak - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnia wymagania  stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.

Wyniki naboru na stanowisko Radcy Prawnego w Urzędzie Miejskim w Mosinie

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Radcy Prawnego
w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Elżbieta
Napierała - Kęsy
Opalenica
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
 
Pani Elżbieta Napierała - Kęsy w najwyższym stopniu, spośród innych spełnia wymagania  stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.

Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
w
 Dziale Świadczeń Rodzinnych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie,
ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych wygrała
 
  Imię
  Nazwisko
  Miejsce zamieszkania
  Katarzyna
  Michałowska
  Rogalinek
 
Uzasadnienie wyboru:
Pani Katarzyna Michałowska spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe, ukończyła studia magisterskie na kierunku administracja w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dłużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Wyniki ponownego naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie
na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie, informuje że do dnia 13.12.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta pracy na ww. stanowisko - konkurs został nierozstrzygnięty.
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: Elżbieta Jędrowiak

Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie
na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie, informuje że do dnia 27.11.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta pracy na ww. stanowisko - konkurs został nierozstrzygnięty.
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: Elżbieta Jędrowiak

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego w Referacie Mienia Komunalnego

Mosina, dnia 22 listopada 2017r.
 
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego w Referacie Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.
 

UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.

 
Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska

Wyniki ponownego naboru na stanowisko głównego księgowego w SP Nr 2 w Mosinie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie na stanowisko
 
 
GŁÓWNY KSIĘGOWY  w wymiarze pełnego etatu
.........................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
 
            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  w Mosinie, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a Pan/i   
 
Małgorzata Sobek
......................................................................................
(imię i nazwisko)
 
zamieszkały/a .................................Mosina..................................................
(miejsce zamieszkania)
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
  • analiza dokumentacji - pozytywna, kandydatka ukończyła wyższe studia magisterskie - kierunek Finanse i Bankowość w zakresie Finanse Publiczne i Podatki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, posiada ponad 10 letni staż pracy na stanowisku księgowej (w tym od 2006 r. do 2014 r. w szkole), a od 2015 r. do - nadal na stanowisku Głównego Księgowego w szkole.

  • rozmowa kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie, osoba wykazała się dużą wiedzą jeśli chodzi o prowadzenie księgowości, przepisów, wykazała się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi w trakcie rozmowy.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie: mgr Alicja Trybus

Zakończenie naboru na stanowisko głównego księgowego w SP Nr 2 w Mosinie

Mosina, dnia 07.11.2017 r.

INFORMACJA
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie informuje, że z uwagi na brak złożonych do dnia 07.11.2017 r., godz. 13:00, aplikacji związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze - stanowisko Główny Księgowy w wymiarze pełnego etatu, ponownie ogłasza nabór od dnia 08.11.2017 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie: mgr Alicja Trybus

Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie na stanowisko
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  
 
Karolina Osmańska zamieszkała w Mosinie
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
- analiza dokumentacji - pozytywna,
- rozmowa  kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie.
 
Kandydatka spełnia wszystkie wymagania. Odpowiedzi na pytania merytoryczne były szczegółowe i wyczerpujące.
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: Elżbieta Jędrowiak

Wyniki wstępnej selekcji naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie

Przedszkole Nr 3 Integracyjne
ul. Topolowa 6
62-050 Mosina
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY  w  wymiarze 0,5 etatu.

 
Przewodniczący Komisji ds. naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp.      Imię i nazwisko                                                      Miejsce zamieszkania
 
1.       Karolina Osmańska                                               Mosina
 
 
Rozmowy kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 08.08.2017 r. (wtorek)  od godz. 12:30 w  Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie.
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: mgr Elżbieta Jędrowiak

Informacja o wynikach naboru w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie na stanowisko głównego księgowego

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie na stanowisko
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu 
            Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  
 
Iwona Nowakowska zamieszkała w Mosinie  
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
- analiza dokumentacji - pozytywna,
- rozmowa kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: Elżbieta Jędrowiak Mosina

Wyniki wstępnej selekcji naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie

Wyniki wstępnej selekcji naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Nr 3 Integracyjnym w Mosinie
 
 
Przedszkole Nr 3 Integracyjne
ul. Topolowa 6
62-050 Mosina
 
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
GŁÓWNY KSIĘGOWY w wymiarze 0,5 etatu.
 
 
Przewodniczący Komisji ds. naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp.      Imię i nazwisko                                                      Miejsce zamieszkania
 
1.         Iwona Nowakowska                                               Mosina
 
 
 
Rozmowy kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 27.06.2017 r. (wtorek)  od godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie.
 
Dyrektor Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie: mgr Elżbieta Jędrowiak
 

Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Mosinie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Zespole Szkół w Mosinie na stanowisko
 
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY w wymiarze pełnego etatu
.........................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
 
            Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan  
 
Mariusz Górny
......................................................................................
(imię i nazwisko)
 
zamieszkały ................................................Komorniki................................................................
(miejsce zamieszkania)
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
- analiza dokumentacji - pozytywna,
- rozmowa  kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie: mgr Alicja Trybus
Mosina, dnia 12.06.2017 r.

Wyniki naboru na 2 stanowiska urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko
urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa
 w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa
 Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrały:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Katarzyna
Gadzińska
Luboń
Marcin
Matysiak
Czapury
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Katarzyna Gadzińska i Pan Marcin Matysiak  - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnili wymagania stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.

Wyniki wstępnej selekcji nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Mosinie

Zespół Szkół w Mosinie
      62-050 Mosina
    ul. Sowiniecka 75
 
 
 
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
GŁÓWNY  KSIĘGOWY  w  wymiarze pełnego etatu.
  ....................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)
 
Przewodniczący Komisji ds. naboru informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
 
Lp.      Imię i nazwisko                                                      Miejsce zamieszkania
 
1.         Iwona Nowakowska                                     Mosina
 
2.         Mariusz Górny                                            Komorniki
 
3.         Marzena Lipińska                                         Mosina
 
4.         Karolina Osmańska                                       Mosina
 
5.         Barbara  Musielak                                        Mosina
 
 
Rozmowy kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 12.06.2017 r. (poniedziałek)  od godz. 14:00 w gabinecie Dyrektora Zespołu Szkół w Mosinie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie: mgr Alicja Trybus
 
 
 
 
 
 
Mosina, dnia 06.06.2017 r.

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych  w  Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy   
 Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrał:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Bartosz
Taisner
Mosina
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pan Bartosz Taisner  - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnia wymagania  stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.

Informacja w sprawie naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko ds. planowania przestrzennego
 w
Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa
 Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
 
Podaje do informacji co następuje:
 
 
W związku z pisemną rezygnacją podjęcia pracy na aplikowane stanowisko ds. planowania przestrzennego przez kandydata wyłonionego w drodze konkursu. Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, że nie dokonał wyboru kolejnego kandydata wskazanego przez komisję zgodnie z art. 13a Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.)
 
W związku z powyższym konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy

Mosina, dnia 12 kwietnia 2017 r.
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji gminnych w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy
Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.
 
UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.
 
Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska
W związku z powyższym postępowanie naboru zostanie ponownie ogłoszone.

Wyniki naboru na stanowiska ds. planowania przestrzennego i budownictwa w Urzędzie Miejskim w Mosinie


Wyniki naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami

Mosina, dnia 26 stycznia 2017r.
 
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ds .gospodarki odpadami w Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.

 
UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.

Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska

Wyniki naboru na czas zastępstwa na stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska na czas zastępstwa
Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa
 Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Danuta
Sobańska
Puszczykowo
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Danuta Sobańska - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnia wymagania stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.

Wyniki naboru na stanowisko Architekta Zieleni Miejskiej

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Architekt Zieleni Miejskiej
w Urzędzie  Miejskim  w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrał:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Michał
Dudziak
Mosina
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pan Michał Dudziak - w najwyższym stopniu, spośród innych spełnia wymagania  stanowiska pracy. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością.

Wyniki naboru na stanowisko starszego księgowego w ZS w Mosinie

INFORMACJA
O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO
  STARSZY KSIĘGOWY ½ etatu

 
 
            Dyrektor Zespołu Szkół w Mosinie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Starszy Księgowy w wymiarze ½ etatu w Zespole Szkół w Mosinie 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 75, został/a
 
wybrany/a Pan/i ....Karolina Osmańska...
 
zamieszkały/a ......Mosina k/Poznania....
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
- analiza dokumentacji - pozytywna
- rozmowa kwalifikacyjna - przebiegła pozytywnie
mgr Alicja Trybus

Wyniki naboru na stanowisko ds. utrzymania dróg w Referacie Mienia Komunalnego

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg w Referacie Mienia Komunalnego,
 Urząd Miejski w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Anna
Pawlicka - Różańska
Luboń
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Anna Pawlicka - Różańska  - spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Kandydatka w najwyższym stopniu, spośród innych, spełnia wymagania stanowiska pracy.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości

Wyniki naboru na stanowisko Architekta Zieleni Miejskiej

Mosina, dnia 28 kwietnia 2016r.
 
 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Architekta Zieleni Miejskiej w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie; pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.
 
UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.
 
Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska
W związku z powyższym postępowanie naboru zostanie ponownie ogłoszone.

Wyniki naboru na stanowisko ds. utrzymania dróg

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg  w Referacie Mienia Komunalnego
Urzędu Miejskiego w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędniczę w Urzędzie Miejskim w Mosinie, nie dokonano wyboru kandydata.
 

UZASADNIENIE NIEROZSTRZYGNIĘCIA NABORU.
 
Decyzją Komisji nie wskazano kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska
W związku z powyższym postępowanie naboru zostanie ponownie ogłoszone.

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa  i Leśnictwa
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Anita
Ćwiklińska  
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Anita Cwiklińska - spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Spośród 12 kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze Pani Anita Cwiklińska, zdobyła największą ilość punktów tj. 9,732 pkt. na 12 pkt. możliwych do zdobycia. Wynik ten pozwolił, uplasować się Kandydatce na I - szym miejscu w rankingu.  Kandydatka w najwyższym stopniu, spośród innych, spełnia wymagania stanowiska pracy.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność oraz dokładność.

Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa

 
BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa.
w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Michalina
Szeliga  
Poznań
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Michalina Szeliga spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku gospodarka przestrzenna.
Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Spośród 10 kandydatów ubiegających się o stanowisko Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego
i Budownictwa, Pani Michalina Szeliga, zdobyła największą ilość punktów tj. 10,775 pkt. na 12 pkt. możliwych do zdobycia. Wynik ten pozwolił, uplasować się Kandydatce na I - szym miejscu w rankingu.  Kandydatka w najwyższym stopniu, spośród innych, spełnia wymagania stanowiska pracy.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
 

Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg w Referacie Mienia Komunalnego, Urząd Miejski w Mosinie pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrał:
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Henryk
Pawlikowski
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pan Henryk Pawlikowski -  posiada wykształcenie techniczne. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o posiadaniu przez kandydata  wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia.
 
.
 
 
 
 

Wyniki naboru na stanowisko ds. zarządzania drogami w Referacie Mienia Komunalnego

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 ds. zarządzania drogami w Referacie Mienia Komunalnego  
w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Klaudia
Kołodziejczak
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Klaudia Kołodziejczak jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kierunek administracja i finanse samorządowe. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Wyniki naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska Rolnictwa  i Leśnictwa
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała

Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Natalia
Rynkowska
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Natalia Rynkowska jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kierunku Ochroną Środowiska, specjalizacja - Monitoring Środowiska i oceny środowiskowe - uzyskała tytuł magistra inżyniera. Jest również współautorem wielu prac związanych z ochroną środowiska. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
 

Wyniki naboru na stanowisko Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu
w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Anna
Balcerek - Kałek
Krosno
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Anna Balcerek - Kałek  jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, Wydział Pedagogiczny, kierunek pedagogika, który ukończyła z  tytułem magistra. Kandydatka ukończyła również  studia podyplomowe w zakresie zarzadzania w oświacie na Akademie Ekonomiczną i. K. Adamieckiego w Katowicach. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Pani Anna Balcerek Kałek jako jedyna spełniła wszystkie wymogi formalne  zawarte w ogłoszeniu o naborze. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Wyniki naboru na stanowisko ds. Kierownika Referatu Mienia Komunalnego

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Mienia Komunalnego
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Joanna
Pawlicka
Poznań
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Joanna Pawlicka jest absolwentką Politechniki Poznańskiej w Poznaniu - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska - uczelnię ukończyła z tytułem magistra inżyniera. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości. Pani Joanna Pawlicka posiada ponad siedemnastoletnie doświadczenie zawodowe w budownictwie, w tym prawie dziesięcioletnią praktykę w pracy w administracji publicznej. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
 
 

Wyniki naboru na stanowisko ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mosinie

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Miejskiej w Mosinie
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Monika
Kujawska
Mosina
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Monika Kujawska jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji na kierunku - prawo - uczelnię ukończyła z tytułem magistra. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Wyniki naboru na stanowisko ds. ewidencji ludności

BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności
w
Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Małgorzata
Pietrzak - Doruch
Pecna
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
Pani Małgorzata Pietrzak - Doruch jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Dodatkowym atutem Pani Małgorzaty jest posiadanie certyfikatu LCCI, Level 3 English for Business. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Pani Małgorzat zdobyła 89 punktów na 92 możliwe, sprawdzających poziom wiedzy merytorycznej kandydatki. Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Wyniki naboru na stanowisko ds. Zarządzania Projektami i Funduszami Pomocowymi zewnętrznymi w tym Funduszami Europejskimi w Referacie Inwestycji


BURMISTRZ GMINY MOSINA
 
 
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. Zarzadzania Projektami i Funduszami Pomocowymi Zewnętrznymi w tym Funduszami Europejskimi w  Urzędzie Miejskim w Mosinie
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina.
 
Podaje do informacji co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała
Imię
Nazwisko
Miejsce zamieszkania
Agnieszka
Gruszczyńska
Czapury
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
Pani Agnieszka Gruszczyńska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek politologia - specjalizacja administracja europejska. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych. Pani Agnieszka posiada doświadczenie oraz wiedzę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych.
Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.
Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyniki naboru na stanowisko ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta w Straży Miejskiej w Mosinie

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowisko ds. Obsługi Monitoringu Wizyjnego Miasta w Straży Miejskiej w Mosinie,

 

Podaje do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Julia

Myślicka

Mosina

  

UZASADNIENIE WYBORU:

Pani Julia Myślicka jest absolwentką Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Poznaniu. Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne

i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.


Wyniki naboru na stanowisko ds. inwestycji gminnych

 

 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na  wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji gminnych w Urzędzie Miejskim w Mosinie,

pl.20 Października 1, 620-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Maciej  

Ciesielski

Poznań

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Pan Maciej jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego  w zakresie budownictwa. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ukończył również studia podyplomowe na wydziale Elektroniki Instytut Telekomunikacji i Akustyki na Politechnice Wrocławskiej.

Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wyniki naboru na zastępstwo do Referatu Spraw Obywatelskich

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru na zastępstwo do Referatu Spraw Obywatelskich

Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Marta Łucja

Marczyńska

Mosina

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  kierunek Bezpieczeństwo Narodowe specjalność Bezpieczeństwo Publiczne ukończyła również  wydział społeczno - ekonomiczny na kierunku historia, specjalność archiwistyka.

Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Pani Marta to  osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej.


Wyniki naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Geodezji i Nieruchomościami

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru na stanowisko:

ds. gospodarki nieruchomościami w Referacie Geodezji i Nieruchomościami

 Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Rozalia  

Skrzypczak  

Słupia

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatka ukończyła wyższe studia magisterskie.

Jest absolwentką podyplomowych studiów Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Motywacją do pracy dla Pani Rozalii Skrzypczak  jest wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz chęć ciągłego doskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Pani Rozalia dała się poznać jako osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej.


Wyniki konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru na stanowisko:

Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Dominika  

Grząślewicz – Gabler

Komorniki

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatka ukończyła wyższe studia magisterskie.

Udzielane odpowiedzi na pytania merytoryczne były dogłębne i cechowały się dużą szczegółowością, potwierdzającą znajomość obowiązujących przepisów prawnych.

Podczas prowadzonej rozmowy, w wyraźny sposób dały się odczuć tak ważne cechy charakteru jak: rzetelność, sumienność, dokładność. Opanowanie i spokój wypowiedzi dowodzi dużą odporność na stres i zmiany w otaczającej rzeczywistości.

Motywacją do pracy dla Pani Dominiki Grząślewicz- Gabler jest wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz chęć ciągłego doskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Rozmowa kwalifikacyjna przekonała Komisję o dużej wiedzy merytorycznej i zdolności analitycznego myślenia kandydatki.

Pani Dominika dała się poznać jako osoba komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej.

Rozstrzygnięcie konkursów na dyrektorów szkół

W związku z przeprowadzonymi 3 listopada 2011 r. postępowaniami konkursowymi – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – na stanowiska:
1. Dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinku ul. Poznańska 19
2. Dyrektora Zespołu Szkół  w Rogalinie ul. Poznańska 2

podaje do wiadomości, co następuje:

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinku przystąpiła jedna kandydatka – Pani Katarzyna Jaszczak.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinku wygrała
Pani Katarzyna Jaszczak zamieszkała w Krajkowie.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Uzasadnienie i koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Rogalinku uzyskała akceptację Komisji Konkursowej.  Pani Jaszczak odpowiedziała poprawnie i wyczerpująco na wszystkie pytania zadane przez członków Komisji Konkursowej. 

2. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinie przystąpiła jedna kandydatka -  Pani Anna Bąk.

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rogalinie wygrała
Pani Anna Bąk zamieszkała w Rogalinku.


Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Rogalinie została pozytywnie oceniona przez Komisję Konkursową, uzyskując jej akceptację. Pani Bąk poprawne i wyczerpująco odpowiedziała na zadane przez członków Komisji pytania.


Nabór na stanowisko głównego księgowego w SP nr 1 w Mosinie - wyniki wstępnej analizy nadesłanych aplikacji

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie
w związku z przeprowadzonym naborem na stanowisko
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
 
 
podaje do informacji, co następuje:
 
Po wstępnej analizie nadesłanych aplikacji wymagania formalne, określone ogłoszeniem rekrutacyjnym z dnia 16.09.2011 r. spełniają następujące osoby:
 
Lista podana w porządku alfabetycznym
 
Lp.
Nazwisko
Imię
Miejsce zamieszkania
1
Bartnowska
Grażyna
Poznań
2
Stachowiak
Hanna
Poznań
 

Rozstrzygnięcie konkursów na stanowisko dyrektora dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Przedszkola w Wiórku,Szkoły Podstawowej w Rogalinie, Gimnazjum w Rogalinku ul. Poznańska 19

Burmistrz Gminy Mosina

W związku z przeprowadzonymi 12 maja 2011 roku postępowaniami konkursowymi- zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) - na stanowiska:

1. dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie ul. Szkolna 1

2. dyrektora Przedszkola w Wiórku ul. Szkolna 11

3. dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinie ul. Poznańska 2

4. dyrektora Gimnazjum w Rogalinku ul. Poznańska 19

podaje do wiadomości, co następuje:

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie przystąpiła jedna kandydatka - Pani Ewa A. Szymańska.

 - konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Mosinie wygrała
Pani Ewa A. Szymańska zamieszkała w Krosinku.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Uzasadnienie i koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gimnazjum nr 1 w Mosinie uzyskały akceptację Komisji Konkursowej. Pani Szymańska odpowiedziała poprawnie i wyczerpująco na wszystkie pytania zadane przez członków Komisji Konkursowej.

2.Do  konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Wiórku przystąpiła jedna  kandydatka - Pani Dominika Bąbała

- konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Wiórku wygrała Pani Dominika Bąbała zamieszkała w Poznaniu.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne. Uzyskała akceptację Komisji Konkursowej po przedstawieniu uzasadnienia i koncepcji funkcjonowania Przedszkola
w Wiórku i po odpowiedziach na zadane przez członków Komisji pytania.

3. Do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinie przystąpiła jedna kandydatka - Pani Katarzyna Kondziela.

- konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogalinie nie wyłonił kandydata.

Uzasadnienie: Kandydatka spełniła wymagania formalne, nie uzyskała akceptacji Komisji konkursowej.

4. Do konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Rogalinku przystąpiła jedna kandydatka - Pani Halina Gąsiorek.

- konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum  w Rogalinku nie wyłonił kandydata.

Uzasadnienie: Kandydatka nie spełniła wymagań formalnych.


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko podinspektora ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych i dodatków mieszkaniow

Wyniki konkursu na stanowisko: Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych,świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych.
 
 
 
 
 
 
KIEROWNIK
 
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSINIE
 
W związku z prowadzonym procesem naboru na stanowisko:
PODINSPEKTORA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH,ŚWIADCZEŃ
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH.
 
 
 
 
 
Podaje do informacji, co następuje:
Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a:
 
ANNA KACZMARCZYK zam: KROSNO
 
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:
 
        Kandydatka posiada wyższe wykształcenie, licencjat, ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim, kierunek - praca socjalna.
         Dużym atutem kandydatki jest doświadczenie zawodowe - praca w Ośrodku Pomocy Społecznej  w dziale świadczeń rodzinnych .
         Pani Anna Kaczmarczyk podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się obszerną wiedzą praktyczną w zakresie rozpatrywania wniosków zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych  i w sprawach przyznawania dodatków mieszkaniowych.   
          Kandydatka dała się poznać jako osoba komunikatywna, o wysokiej kulturze osobistej.

Rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Przedszkola nr 3 w Mosinie

Burmistrz Gminy Mosina
w związku  z przeprowadzonym 30 czerwca 2010 r. konkursem na stanowisko dyrektora
Przedszkola nr 3 Integracyjnego
ul. Topolowa 6
62-050 Mosina
 
podaje do informacji, co następuje:
Konkurs, przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wygrała:
 
Pani Elżbieta Jędrowiak zamieszkała w Mosinie.
 
Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z Nr 184, poz. 1436). Przedstawione przez Panią Elżbietę Jędrowiak uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 3 Integracyjnego w Mosinie uzyskała akceptację Komisji Konkursowej. Pani Jędrowiak odpowiedziała poprawnie i wyczerpująco na wszystkie zadane przez członków Komisji pytania.

Rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora SP w Czapurach

Burmistrz Gminy Mosina
w związku  z przeprowadzonym 30 czerwca 2010 r. konkursem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
ul. Poznańska 78
61-160 Poznań
 
podaje do informacji, co następuje:
Konkurs, przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wygrał:
 
Pan Arkadiusz Jurek zamieszkały we Wiórku.
 
Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z Nr 184, poz. 1436). Uzasadnienie przedstawione przez Pana Arkadiusza Jurka oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Czapurach uzyskała akceptację Komisji Konkursowej. Pan Jurek odpowiedział poprawnie i wyczerpująco na wszystkie zadane  przez członków Komisji pytania.

Wyniki konkursu na stanowisko do Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia

 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru na:

STANOWISKO W REFERACIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I OCHRONY ZDROWIA

 Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

MAŁGORZATA

STAŃCZAK

BARANOWO

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatka ukończyła wyższe studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu na kierunku administracja. 

Pani Małgorzata posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencjonowaniem działalności gospodarczej oraz wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą specjalistyczną w zakresie wymaganych ustaw i przepisów prawa zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatka dała się poznać jako osoba komunikatywna, otwarta na nowe wyzwania, o wysokiej kulturze osobistej.

 

 

 

 

 

 

 


Wyniki konkursu na stanowisko do Referatu Finansowo-Budżetowego

 

 

BURMISTRZ GMINY MOSINA

 

W związku z prowadzonym procesem naboru na:

STANOWISKO DS. WYMIARU PODATKU I OPŁAT

W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM

 Urzędu Miejskiego w Mosinie

pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

 

Podaje do informacji, co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o Pracownikach Samorządowych, wygrał/a

 

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

IWONA

DUBERT

KROSINKO

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Kandydatka ukończyła wyższe studia magisterskie w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na kierunku politologia. Naukę kontynuuje w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku podatki.

Pani Iwona posiada doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno - biurowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą specjalistyczną w zakresie ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych oraz samorządzie gminnym.

Kandydatka dała się poznać jako osoba komunikatywna, o wysokiej kulturze osobistej.