Nabór na stanowisko ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Wynik naboru

Mosina, 14 grudnia 2022 r.

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów

na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi  

w Referacie Zarządzania projektami i funduszami europejskimi

Urzędu Miejskiego w Mosinie

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Podaję do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała:

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

Magdalena

 

Sielicka

Baranówko

Uzasadnienie wyboru:

Pani Magdalena Sielicka spełniła wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki, pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.