Nabór na stanowisko ds. utrzymania dróg - 21.XII.2022

Wynik naboru

Mosina, 19 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów

na stanowisko urzędnicze ds. utrzymania dróg w Referacie Minia Komunalnego

w Urzędzie Miejskim w Mosinie

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Podaję do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała:

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

Filip

 

Tomaszewski

Krosno

Uzasadnienie wyboru:

Pan Filip Tomaszewski spełnił wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata, pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.