Nabór na stanowisko ds. promocji i kultury oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi - 29.IX.2022 r.

Wyniki naboru

Mosina, 10 listopada 2022 r.

BURMISTRZ GMINY MOSINA

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów

na stanowisko urzędnicze ds. promocji i kultury oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi

w Referacie Promocji i Kultury

Urzędu Miejskiego w Mosinie

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Podaję do informacji co następuje:

Proces naboru, prowadzony zgodnie z wymogami Ustawy o pracownikach samorządowych, wygrała:

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

Paulina

 

Ludwiczak

Mosina

Uzasadnienie wyboru:

Pani Paulina Ludwiczak spełniła wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki, pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.