Wnioski o sporządzenie lub zmianę planu ogólnego lub planów miejscowych oraz wnioski o uchwalenie ZPI

Wniosek o sporządzenie planu miejscowego dla terenu działki nr 456, obręb Mosina

Wniosek złożony 6.11.2023 r. o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 456, obręb Mosina.

Załączniki:


Lista wiadomości