Uchwała krajobrazowa

Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń

Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń  wyłożony do publicznego wglądu od 28 listopada 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina nr PP.6721.9.2020.SK z dnia 8 marca 2021 r.

o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr LXIX/795/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane"


Uchwała nr LXIX/795/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich wymiarach, wymogach jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.