Nieobowiązujące plany ogólne

Plan ogólny z 1986 r.

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina przyjęto uchwałą nr XVII/78/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 9 paźzdiernika 1986 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z 29 listopada 1986 r., nr 12, poz. 176).

Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego z 29 listopada 1986 r. (pdf, 1,5MB), wszedł w życie po 14 dniach od opublikowania i obowiązywał do 21 lutego 1992 r. - kolejnego dnia wszedł w życie plan ogólny z 1991 r.

Treść planu (pdf, 1,5MB)

Rysunek (jpg, 1MB, dostępny również na stronie geoportal.mosina.pl w profilu Planowanie przestrzenne)

Legenda (jpg, 16,5MB)


Lista wiadomości