Wykaz planów miejscowych w trakcie opracowania

Dostępne formaty

Lokalizacja

Informacje o lokalizacji przestrzennej aktów planistycznych w trakcie opracowania aktualizowane są na bierząco w Systemie Informacji o Terenie gminy Mosina, dostępnym na stronie geoportal.mosina.pl, w profilu "planowanie przestrzenne". SIT gminy Mosina prowadzi Urząd Miejski w Mosinie.

Mapa przedstawiająca obszary, dla których opracowywane są plany miejscowe

Usługi IIP

Informacje o aktach planowania przestrzennego w trakcie opracowania dostępne są również pod adresami usług sieciowych:

Usługi sieciowe udostępniane są na podstawie Dyrektywy INSPIRE oraz jej polskiej implementacji - ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.