Wykaz planów miejscowych

Dostępne formaty

Lokalizacja

Informacje o lokalizacji przestrzennej obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego aktualizowane są na bierząco w Systemie Informacji o Terenie gminy Mosina, dostępnym na stronie geoportal.mosina.pl , w profilu "planowanie przestrzenne". SIT gminy Mosina prowadzi Urząd Miejski w Mosinie.

Mapa przedstawiająca obszary, dla których obowiązują plany miejscowe

Usługi IIP

Informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dostępne są również pod adresami usług sieciowych:

Usługi sieciowe udostępniane są na podstawie Dyrektywy INSPIRE oraz jej polskiej implementacji - ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.