Plany miejscowe obowiązujące

156 Uchwała nr XLIX/420/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 sierpnia 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 6594 z 31 sierpnia 2021 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 156
  tekst z rysunkiem (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 192 KB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
 Dane przestrzenne granica planu (gpkg, 96KB)
  APP (xml, 8 KB)

Lista wiadomości