Plany miejscowe obowiązujące

119 Uchwała nr LXV/484/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Radzewice”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 177, poz. 4140 z 21 listopada 2006 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 119
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek 1 | rysunek 2 (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 4,9 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości