Plany miejscowe obowiązujące

128 Uchwała nr LXIV/441/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej z działalnością agroturystyczną we wsi Krosno, obejmującego część działki o nr ewid. 353

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 250, poz. 4608 z 15 grudnia 2010 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 128
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 3,3 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)


Lista wiadomości