Plany miejscowe obowiązujące

134 Uchwała nr XXXIII/228/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Radzewice

Publikator Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 6265 z 18 grudnia 2012 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 134
  tekst(otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 267 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości