Plany miejscowe obowiązujące

140 Uchwała nr L/341/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Wiórek

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 471 z 21 stycznia 2014 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 140
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 57,1 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości