Plany miejscowe obowiązujące

143 Uchwała nr LVIII/401/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 3404 z 3 czerwca 2014 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 143
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 138 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości