Plany miejscowe obowiązujące

147 Uchwała nr XXXVII/331/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Mieczewo

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 6735 z 8 listopada 2016 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 147
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 123 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości