Plany miejscowe obowiązujące

151 Uchwała nr LXV/757/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 4161 z 14 maja 2018 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje w części:

 

skarga Wojewody Wielkopolsiego na niniejszą uchwałę została oddalona wyrokiem WSA w Poznaniu nr IV SA/Po 796/18 z 18 października 2018 r. (otwiera się w nowej karcie)

Numer w wykazie MPZP 151
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 8,5 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości