Plany miejscowe obowiązujące

18 Uchwała nr VII/78/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 1999 r.

 
w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ujęcia wody Sowiniec na terenie części miasta Mosina oraz wsi Rogalinek i Sowinki” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 12, poz. 214 z 24 marca 1999 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 18
 

Lista wiadomości