Plany miejscowe obowiązujące

161 Uchwała nr XCI/775/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie – część II (południowa)

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 9205 z 28 września 2023 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 161
  tekst wraz z rysunkiem (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tiff, 35 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości