Plany miejscowe obowiązujące

109 Uchwała nr XV/130/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Radzewice, na obszarze działki o nr ewid. 190/12 i części działki o nr ewid. 189”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 187, poz. 3493 z 5 grudnia 2003 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 109
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 2,0 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

 


Lista wiadomości