Plany miejscowe obowiązujące

102 Uchwała nr XIII/98/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 lipca 2003 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 165, poz. 3080 z 22 października 2003 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 102
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 65,1 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne

granica planu (gpkg, 86 KB)

  APP (xml, 18 KB)

 


Lista wiadomości