Plany miejscowe obowiązujące

50 Uchwała nr XXXIV/299/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2000 r.


w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina we wsi Rogalin, obejmującej działkę o nr ewid. 189” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 92, poz. 1242 z 29 grudnia 2000 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 50
 
  • tekst
  • załącznik graficzny - 1 | 2

Lista wiadomości