Plany miejscowe obowiązujące

37 Uchwała nr XXXI/260/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 września 2000 r.

w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina, we wsi Daszewice, obejmującej działki o nr ewid.: 115/1, 128, 129, 130, 131, 132/2, 132/3, 132/4, 133/2, 133/3, 133/4” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 66, poz.890 z 2 października 2000 r.)

Status: obowiązuje w części:
  • część uchylona uchwałą nr LXIV/452/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 czerwca 2014 r.
Numer w wykazie MPZP: 37
 

Lista wiadomości