Plany miejscowe obowiązujące

39 Uchwała nr XXXII/267/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2000 r.

w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina we wsi Bolesławiec, obejmującej część działki o nr ewid. 50/8” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 73, poz. 974 z 25 października 2000 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 39
 

Lista wiadomości