Plany miejscowe obowiązujące

41 Uchwała nr XXXII/269/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2000 r.

w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Rogalińskiej w Daszewicach, obejmującej działki o nr ewid. 73/47, 73/48, 73/49, 73/100, 73/101, 73/102, 73/103, 73/104, 73/105, 75/21, 75/22, 75/24” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 78, poz. 1039 z 13 listopada 2000 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 41
 

Lista wiadomości