Plany miejscowe obowiązujące

51 Uchwała nr XXXIV/300/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2000 r.


w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina we wsi Rogalin, obejmującej działkę o nr ewid. 79” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 92, poz. 1243 z 29 grudnia 2000 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 51
 
  • tekst
  • załącznik graficzny - 1 | 2

Lista wiadomości