Plany miejscowe obowiązujące

35 Uchwała nr XXIX/243/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina, we wsi Rogalin, obejmującej część działek o nr ewid. 154/1 i 154/5” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 59, poz. 792 z 25 sierpnia 2000 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 35
 

Lista wiadomości