Plany miejscowe obowiązujące

53 Uchwała nr XXXIV/302/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina w części wsi Rogalinek obejmującej działki o nr ewid.” 636/10, 636/11, 636/15, 636/16, 636/17 oraz część działki o nr ewid. 636/12” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 2, poz. 20 z 12 stycznia 2001 r.)

Lista wiadomości