Plany miejscowe obowiązujące

44 Uchwała nr XXXII/272/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 września 2000 r.

w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina, obejmującej część terenu działki o nr ewid. 91 w Mosinie” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 79, poz. 1051 z 14 listopada 2000 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 44
 
  • tekst
  • załącznik graficzny - 1 | 2

Lista wiadomości