Plany miejscowe obowiązujące

47 Uchwała nr XXXIV/295/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina we wsi Dymaczewo Nowe, obejmującej część działek o nr ewid. 124 i 125” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 92, poz. 1238 z 29 grudnia 2000 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 47
 
  • tekst
  • załącznik graficzny - 1 | 2

Lista wiadomości