Plany miejscowe obowiązujące

38 Uchwała nr XXXI/261/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 7 września 2000 r.

w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina we wsi Baranowo, działka o nr ewid. 52” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 65, poz. 881 z 30 września 2000 r.)


Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 38
 

Lista wiadomości