Plany miejscowe obowiązujące

49 Uchwała nr XXXIV/298/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina we wsi Nowinki, obejmującej część działki o nr ewid. 263” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 92, poz. 1241 z 29 grudnia 2000 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 49
 
  • tekst
  • załącznik graficzny - 1 | 2

Lista wiadomości