Plany miejscowe obowiązujące

46 Uchwała nr XXXIV/294/2000 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 grudnia 2000 r.


w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina, obejmującej działkę o nr ewid. 269/8 w Mosinie, przy ul. Pożegowskiej” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 2, poz. 19 z 12 stycznia 2001 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 46
 

Lista wiadomości