Plany miejscowe obowiązujące

8 Uchwała nr VI/61/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r.

w sprawie „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina, obejmującego działki o nr ewi. 1213/2 i 1214" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 7, poz. 121 z 26 lutego 1999 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 8

Lista wiadomości