Plany miejscowe obowiązujące

22 Uchwała nr XVI/127/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 sierpnia 1999 r.

 w sprawie „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991r., we wsi Bolesławiec – dz. 29” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 70, poz. 1399 z 8 października 1999 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 22
 

Lista wiadomości