Plany miejscowe obowiązujące

17 Uchwała nr VI/70/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r.

 w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Wodnej w Mosinie” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 9, poz. 151 z 12 marca 1999 r.)

Status: obowiązuje w części:
  • część uchylona uchwałą nr XLII/344/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 czerwca 2005 r.
Numer w wykazie MPZP: 17
 

Lista wiadomości