Plany miejscowe obowiązujące

15 Uchwała nr VI/68/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego, dz. 237/4 w Sasinowie” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 9, poz. 149 z 12 marca 1999 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 15

Lista wiadomości