Plany miejscowe obowiązujące

20 Uchwała nr XVI/125/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 sierpnia 1999 r.

w sprawie „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina w rejonie ul. Nizinnej, Wysokiej oraz Szosy Poznańskiej działki: 761/2, 763, 764/2, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 762, 761/1, 764/1” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 70, poz. 1401 z 8 października 1999 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 20
 

Lista wiadomości