Plany miejscowe obowiązujące

9 Uchwała nr VI/62/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r.

w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina we wsi Sowinki - działki o nr ewid: 30/2, 30/3 oraz 42/3" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 7, poz. 122 z 26 lutego 1999 r.)


Lista wiadomości