Plany miejscowe obowiązujące

31 Uchwała nr XXI/187/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 1999 r.


w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Czarnokurz w Mosinie, obejmującej działkę o nr ewid. 530” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 7, poz. 85 z 7 lutego 2000 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 31
 

Lista wiadomości