Plany miejscowe obowiązujące

24 Uchwała nr XVI/129/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 sierpnia 1999 r.

 w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z 30 grudnia 1991r., we wsi Pecna – dz. 524” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 70, poz. 1404 z 8 października 1999 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 24
 

Lista wiadomości