Plany miejscowe obowiązujące

19 Uchwała nr XVI/124/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 sierpnia 1999 r.

w sprawie „Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina w rejonie ul. Piaskowej, dz. 1062” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 70, poz. 1403 z 8 października 1999 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 19
 

Lista wiadomości