Plany miejscowe obowiązujące

13 Uchwała nr VI/66/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego w Mosinie, rejon ul. Akacjowej, działka o nr ewid. 2414” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 9, poz. 147 z 12 marca 1999 r.)


Lista wiadomości