Plany miejscowe obowiązujące

21 Uchwała nr XVI/126/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 sierpnia 1999 r.

w sprawie „Zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulic: Żeromskiego i Gałczyńskiego w Mosinie, działki: 2768/2, 2769/2 i 2770/1 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 70, poz. 1402 z 8 października 1999 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 21
 

Lista wiadomości