Plany miejscowe obowiązujące

16 Uchwała nr VI/69/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 stycznia 1999 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowego w rejonie ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie, dz. 836/4” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 9, poz. 150 z 12 marca 1999 r.)

Status: obowiązuje
Numer w wykazie MPZP: 16
 

Lista wiadomości