Plany miejscowe obowiązujące

4 Uchwała nr XLI/268/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 1998 r.

w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina, we wsi Rogalinek, działka o nr ewid. 573/7"

Publikator Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 4, poz. 46 z 13 marca 1998 r.
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 4
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek 1 (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek 2 (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 254 KB)
  legenda 1 (otwiera się w nowej karcie)
  legenda 2 (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne granica planu (gpkg, 86 KB)
  APP (xml, 18 KB)

 


Lista wiadomości