Plany miejscowe obowiązujące

3 Uchwała nr XLI/267/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 23 stycznia 1998 r.

w sprawie „Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina zatwierdzonego uchwałą nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r., obejmującej część wsi Dymaczewo Nowe pomiędzy drogą Mosina – Stęszew, a drogą do Będlewa”

 

Publikator Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 4, poz. 45 z 13 marca 1998 r.
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 3
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 77,1 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)
Dane przestrzenne granica planu (gpkg, 86 KB)
  APP (xml, 18 KB)

Lista wiadomości