Plany miejscowe obowiązujące

6 Uchwała nr XLVIII/367/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.

w sprawie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina, we wsi Borkowice działki o nr ewid: 126, 133 i 135/2 oraz we wsi Krosno działka o nr ewid. 181/8" (Dz. Urz. Woj. Pozn. nr 17, poz. 228 z 3 sierpnia 1998 r.)

Status: obowiązuje w części - część uchylona uchwałą nr XIX/128/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r.
Numer w wykazie MPZP: 6

Lista wiadomości