Plany miejscowe obowiązujące

110 Uchwała nr XXII/184/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina, obejmującego część terenu pomiędzy ulicami: Krótką, Wiejską, Pożegowską, Skrzynecką, a lasem Wielkopolskiego Parku Narodowego”

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 110, poz. 2183 z 14 lipca 2004 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status obowiązuje
Numer w wykazie MPZP 110
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 19,1 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

Lista wiadomości