Plany miejscowe obowiązujące

121 Uchwała nr LXVI/493/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 19 października 2006 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stęszewską, Zamoyskiego, Piaskową, Wiejską oraz granicą Wielkopolskiego Parku Narodowego w miejscowości Krosinko

Publikator Dz. Urz. Woj. Wielk. nr 115, poz. 2676 z 1 sierpnia 2007 r. (otwiera się w nowej karcie)
Status

obowiązuje

Numer w wykazie MPZP 121
  tekst (otwiera się w nowej karcie)
  rysunek (otwiera się w nowej karcie)
  georeferencja (tif, 4,8 MB)
  legenda (otwiera się w nowej karcie)

 


Lista wiadomości